Upravljanje informacijskom sigurnošću prema ISO 27001:2013.

Tečaj sadrži metode i tehnike provođenja internih audita u skladu s ISO 19011:2018 Vodič za auditiranje sustava, a prilagođene za edukaciju internih auditora sustava upravljanja IS prama normi ISO 27001. Uključuje primjere zapisa audita u organizaciji i test za provjeru usvojenog znanja.