Tečajevi iz područja sigurnosti hrane

Napomene:
Cijene su bez PDV-a. Po uplati preko PayPala pristup tečaju je odmah omogućen, a na račun Dekaforma ŽRN: HR21 23400091100182387 pristup omogućen u roku od 24 sata. Uplaćeni tečaj je na raspolaganju 30 kalendarskih dana.

Skraćene verzije pojedinih tečaja. Pristup je slobodan, ne naplaćuje se.
Svrha demo verzije je da prije  uplate za tečaj provjerite:

- funkcionalnost programa na vašem računalu
- prihvatljivost ove metode učenja
- prikladnost sadržaja vašim potrebama

Tečaj sadrži teme kodeksa "Preporučeni međunarodni kodeks prakse – Opća načela higijene hrane", CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 s primjerima primjene na hotel.

Tečaj  uključuje test pitanja za provjeru znanja, a uspješni polaznici  dobiju odgovarajući certifikat. Cijena tečaja je 50 €.

Tečaj sadrži teme aneksa Codex Alimentariusa "Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) i smjernice za njihovu primjenu".

Tečaj  uključuje test pitanja za provjeru znanja, a uspješni polaznici  dobiju odgovarajući certifikat. Cijena tečaja je 50 €.