Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015

Napomene:
Cijene su bez PDV-a. Po uplati preko PayPala pristup tečaju je odmah omogućen, a na račun Dekaforma ŽRN: HR21 23400091100182387 pristup omogućen u roku od 24 sata. Uplaćeni tečaj je na raspolaganju 30 kalendarskih dana.

Skraćena verzija tečaja. Pristup je slobodan, ne naplaćuje se.
Svrha demo verzije je da prije  uplate za tečaj provjerite:

- funkcionalnost programa na vašem računalu
- prihvatljivost ove metode učenja
- prikladnost sadržaja vašim potrebama

Tečaj iz osnova sustava  upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 s  primjerima dokumentacije za dvije organizacije, jedna za ured s projektiranjem (informatička kuća) i jedna za proizvodnju (proizvodnja gumenih proizvoda).

Tečaj  uključuje test pitanja za provjeru znanja, a uspješni polaznici  dobiju odgovarajući certifikat. Cijena tečaja je 50 €.

Tečaj se provodi postupnim usvajanjem znanja na primjerima 2 realne organizacije. Uključuje test pitanja i ocjenjivanje rezultata u simulaciji provedbe audita od voditelja tečaja.

Uspješni polaznici dobiju certifikat za internog auditora SUK-a prema normi ISO 9001:2015. Cijena tečaja je 100 €.